ROS Opočno - Vysúšače topánok, lyžiarok, čižiem, vysúšacie systémy
ROS Opočno Václav Svatoň
517 33, Trnov 102
Telefon / fax: +420 494 662 002
Mobil: +420 777 653 000
E – mail: obchod@ros-opocno.cz
Úvod » Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Základné údaje o prevádzkovateľovi internetového obchodu

ROS Opočno Václav Svatoň
Semechnice 158
518 01 Dobruška

Dodávateľ je platca DPH.
IČO: 48602311
DIČ: CZ7606133381u

Kontaktné údaje:
telefón: +420 494 662 002
E – mail: obchod@ros-opocno.cz

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákoníka, pokiaľ sú zmluvnými stranami na jednej strane spotrebiteľ a na strane druhej dodávateľ, resp. predávajúcí.


Dodávateľ / predávajúcí – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.


Spotrebiteľ / kupujúcí – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využívá služby za iným účelom než pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.


Záväzné uskutočnenie objednávky predávajúcím vzniká kúpna zmluva medzi predávajúcím a kupujúcím (spotrebiteľom). Záväzné potvrdenie bude následne kupujúeemu potvrdené potvrdením objednávky.

 

Objednávka a zrušenie objednávky

Hľadanie v cenníku e-shopu môže robiť každý bez nutnosti registrácie.

Vyznačená skladová dostupnosť je iba orientačná a nie je možné ju vzťahovať na skladovú dostupnosť v kamennej predajni.

Všetky informácie o produktoch sú uvádzané podľa aktuálne dostupných údajov, avšak nie je možné úplne vylúčiť ich nepresnosť a pre takýto prípad predávajúcí splní svoju informačnú povinnosť vyplývajúcu zo zákona dodatočnou nápravou, akonáhle sa o nich dozvie.

Zaslaním objednávky súhlasíte s uvedenými obchodnými podmienkami, na ktoré ste upozornení pred uskutočnením objednávky.

Zrušenie objednávky môžete urobiť prostredníctvom e-mailovej správy na adresu obchod@ros-opocno.cz alebo telefonicky na tel.:  +420 494 662 002.

 

Dodacie podmienky

V prípade bezhotovostnej úhrady za tovar expedujeme zásielku po pripísaní čiastky na náš bankový účet.

V zásielke nájdete doklad o kúpe tovaru, záručný list a český návod, pokiaľ to charakter tovaru vyžaduje. Neoddeliteľnou súčasťou zásielky je prepravný list nášho zmluvného prepravného partnera.

Úplný daňový doklad alebo faktúru vám k zásielke vystavíme, ak uvediete riadne údaje potrebné pre vystavenie tohto dokladu.


V prípade tovaru, ktorý v dobe spracovania objednávky nemáme na sklade,
zistíme dostupnosť a termín dodania u naších obchodných partnerov. Plnenie objednávky vám v čo najkratšom termíne oznámine na vami zadanú kontaktnú elektronickú adresu.

Platobné podmienky

Ceny sú platné v dobe objednávky. U tovaru, ktorý je označený ako „v akcii“ platí uvedená cena do vypredania zásob. Cena za nami potvrdenú objednávku sa nemení.

Ceny sú uvedené v Eurách, vrátane príslušných sadzieb DPH.

Expedičné poplatky účtujeme zvlášť vo výške poplatku za vami zvolený spôsob prepravy.

Úhradu za nami potvrdenú objednávku môžete realizovať jednou z nasledujúcích možností:

 • Na dobierku
 • Hotovostnou platbou v prípade osobného prevzatia v naších predajniach
 • Bezhotovostnou platbou bankovým prevodom

V prípade bezhotovostnej úhrady za tovar expedujeme zásielku po pripísaní čiastky na náš bankový účet.

 

Expedičné náklady

Expedičné poplatky účtujeme zvlášť vo výške poplatku za vami zvolený spôsob prepravy.

Ceny za prepravu sú kalkulované iba v rámci ČR.

Prevzatie tovaru

Objednaný tovar si môžete prevziať:

 • prostredníctvom prepravnej spoločnosti
 • osobne v sídle prevádzkovateľa internetového obchodu

Pri prevzatí zásielky dodanej prostredníctvom nášho zmluvného prepravného partnera odporúčame skontrolovať vonkajší obal zásielky.

V prípade poškodenia vonkajšieho obalu zásielky zásielku od prepravcu nepreberajte a kontaktujte nás na telefónnom čísle +420 494 662 002.

 

Záručná doba, reklamacia

Na tovar poskytujeme zákonnú záručnú dobu alebo predĺženú záručnú dobu v rámci podmienok stanovených konkrétnym výrobcom alebo obchodným partnerom.

Pri prevzatí zásielky dodanej prostredníctvom nášho zmluvného prepravného partnera odporúčame  skontrolovať vonkajší stav zásielky. V prípade poškodenia vonkajšieho obalu zásielky zásielku od prepravcu nepreberajte a kontaktujte nášho odborníka. Reklamácia vonkajšieho poškodenia zásielky, ktorá bude našej firme oznámená po vašom prevzatí zásielky od nášho zmluvného prepravcu, bude posudzovaná na základe prepravného listu podpísaného kupujúcim.

Pri uplatnení reklamácie vám odporúčame dodať spolu s reklamovaným tovarom i reklamačný protokol a doklady o nadobnutí, vzťahujúce sa k reklamovanému tovaru, ako je doklad o kúpe (účtenka alebo faktúra/daňový doklad) a záručný list (pokiaľ bol k tovaru dodaný). Pri uplatnení reklamácie zaslaním príjmeme takúto zásielku iba vo forme cenného balíka, v žiadnom prípade nie dobierkou.

Reklamáciu riešime ihneď po obdržaní reklamovaného tovaru a riešenie vami uplatnenej reklamácie bude vychádzať z vami zvoleného zákonného požiadavku podľa charakteru vady a to opravou, výmenou, primeranou zľavou alebo odstúpením od kúpnej zmluvy. V prípade spornej reklamácie rozhodneme do troch pracovných dní a pokiaľ nieje dohodnuté inak písomnou formou , vybavíme reklamáciu do 30 dní od uplatnenia vašej reklamácie. Pokiaľ nezvolíte pri uplatnení reklamácie svoj zákonný požiadavok na jej vybavenie, a to najmä oznámením svojho požiadavku do reklamačného protokolu, prípadne nebude mať váš požiadavok oporu v zákone, zvolí predávajúci zákonné riešenie reklamácie podľa svojho uváženia. V takomto prípade budete o spôsobe riešenia informovaný.

Predávajúcí je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil právo  o zodpovdnosti za vady, čo je obsahom reklamácie a aký je spôsob vybavenia reklamácie, ktorý spotrebiteľ požaduje a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o realizácii opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje i na iné osoby určené k realizácii opravy.

Reklamácie v záručnej dobe sa nevzťahujú na vady tovaru spôsobené:

 • Neodborným používaním v rozpore s návodom k použitiu
 • Mechanickým poškodením a opotrebovaním
 • Živelnými pohromami (vodou, ohňom, bleskom...)

Vrátenie tovaru

Odstúpiť od kúpnej zmluvy (bez uvedenia dôvodu a bez sankcie) je možné do 14 dní od prevzatia predmetu objednávky v rámci kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku (pomocou internetu). Odstúpenie od zmluvy musí byťt doručené do 14 dní od prevzatia tovaru nestačí iba zaslať tovar bez formálneho odstúpenia od zmluvy. Upozorňujeme, že takto nie je možné riešiť prípadnú reklamáciu vadného tovaru – viz kapitola o reklamácii a zodpovednosti za vady.

Tovar môžete vrátiť osobne v sídle prevádzkovateľa internetového obchodu alebo zaslaním tovaru formou cenného balíka, v žiadnom prípade nie dobierkou, na adresu prevádzky.

Vrátenie kúpnej ceny za tovar realizujeme bankovým prevodom na vámi uvedený účet, prípadne po dohode je možné realizovať vrátenie peňazí iným vhodným spôsobom. Peniaze vrátime do 30 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.

Náklady na prepravu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nevraciame.

Tovar je možné vrátiť v tom prípade, pokiaľ nieje dodaný a upravený podľa priania zákazníka, nejaví známky poškodenia a použitia a ak sú dodané všetky nadobúdacie doklady vzťahujúce sa k vrátenému tovaru, ako je doklad o kúpe (účtenka alebo faktúra/daňový doklad), záručný list (pokiaľ bol k tovaru dodaný), český návod (pokiaľ to charakter tovaru vyžaduje), príslušenstvo (pokiaľ je súčasťou tovaru) vrátane originálneho obalu.

V prípade poškodeného alebo nekompletného vráteného tovaru bude kúpna cena znížená o náklady spojené s opravou poškodeného tovaru alebo o doplnenie príslušenstva.

 

Ochrana osobných údajov

Použitie a spracovanie vami poskytnutých osobných údajov sa riadi zákonom č. 101/200 Zb. o ochrane osobných údajov. Poskytnuté dáta slúžia iba k riadnemu spracovaniu a vybaveniu vašej objednávky a nebudú poskytované inému subjektu, len spracovateľovi.


Tieto VOP sú platné a účinné od 1.7.2010.
ROS Opočno Václav Svatoň

 

Infolinka vysúšacie systémy
+420 494 662 002
+420 777 653 000
info@vysusace-obuvi.sk
AKČNÍ ZBOŽÍ
Vysúšač obuvi, lyžiarok ROS 20
Cena: 2 480,50 EUR

Sušič na topánky ROS 04

Sušiče topánok
Sušič na topánky ROS 04
Cena: 617,10 EUR

Sušič topanok ROS 09

Sušiče topánok
Sušič topanok ROS 09
Cena: 1 343,10 EUR

Lyžiarske skrině s vysúšačom

Lyžiarske skrině s vysúšačom
Lyžiarske skrině s vysúšačom
Cena: 1 028,50 EUR

PROFI sušič rukavic ROS 24

Sušiče topánok
PROFI sušič rukavic ROS 24
Cena: 2 480,50 EUR